Výzkumné centrum aplikované ekologie * 1. máje 97, Liberec, 460 01 * tel.: 485 228 206 * e-mail: evernia@evernia.cz flag_cz.gif, 556B flag_en.gif, 356B

Publikace

Pruchodnost_silnic_a_dalnic_pro_volne_zijici_zivocichy

Zpět na publikace

Anděl P. et al.


Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy / Metodická příručka

Evernia, Liberec, 2011, 161 s.

ISBN 978-80-903787-4-2

Abstrakt: Předkládaná metodická příručka se zabývá pouze jednou, dílčí částí celé problematiky. Řeší opatření, která je třeba přijmout pro zajištění dostatečné průchodnosti našich silnic a dálnic pro volně žijící živočichy. Skládá se z kapitol (i) úvod, (ii) základní pojmy a definice, (iii) rozbor problematiky, (iv) celková koncepce řešení, (v) řešení průchodnosti pro jednotlivé kategorie živočichů, (vi) migrační objekty, (vii) opatření omezující vstup na komunikaci, (viii) řešení problematiky v jednotlivých etapách investiční přípravy, (ix) závěr, (x) literatura a anglické resumé

Cena: zdarma

K dispozici:
- ke stažení ve formátu pdf v české verzi:

pdf.gif, 4,9kB