Výzkumné centrum aplikované ekologie * 1. máje 97, Liberec, 460 01 * tel.: 485 228 206 * e-mail: evernia@evernia.cz flag_cz.gif, 556B flag_en.gif, 356B

Evernia je

Firma EVERNIA s.r.o. se zabývá výzkumnou a konzultační činností v oblasti aplikované ekologie a posuzování vlivů na životní prostředí. Od svého založení v roce 1996 se podílela na přípravě a realizaci desítek projektů, především z oblasti dopravních staveb. Dálnice D8 z Ústí nad Labem na státní hranici ČR/SRN nebo východní část jižního obchvatu Prahy od Vltavy k dálnici D1 jsou příklady staveb, u kterých naše firma zpracovávala dokumentaci hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) a další ekologické studie.

Druhou významnou oblastí je výzkumná činnost. Jejím těžištěm je problematika fragmentace krajiny dopravní a sídelní infrastrukturou, zajištění propustnosti krajiny pro migraci živočichů, optimalizace výběru nových tras silnic a dálnic a vliv dopravy na flóru, faunu a ekosystémy. Výstupem řady těchto výzkumných projektů jsou metodické materiály s celostátní platností uvedené ve složce Publikace.


Aktuálně